تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ هواپیمایی آسمان شرکت هواپیمایـی آسمـان، در سال 1337 در تهران به ثبت رسیده و از سال 1359 از ادغام چند شرکت فعالیت پروازی خود را آغاز نمود. این هواپیمایی، با هدف ایجاد بزرگ‌ترین شبکه پروازی به مناطق محروم، پروازهای ...