تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ آتــا اِیـر | با هم پرواز کنیم! شرکت هواپیمایی آتا، در سال1387 تاسیس شد و یک سال بعد فعالیت پروازی خود را آغاز نمود. شعار  این هواپیمایی “با هم پرواز کنیم” است. در طول این چند سال فعالیت این ...