تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ هواپیمایی ایـران‌ایـرتـور شرکت ایران‌ایرتور،در سال 1351 ثبت شده و در سال 1371 اولین فعالیت پروازی خود را آغاز نموده است. این شرکت هواپیمایی دارای گواهینامه آیوسا بوده و می‌تواند دوره‌های آموزشی هوانوردی را اجرا کند. این ایرلاین برای جذب ...