تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ هواپیمایی پـــویا شرکت هواپیمایی پویا، در اوایل آغاز فعالیت خود فقط فعالیت بابری و حمل و نقل محموله‌های سنگین را به 5 قاره جهان انجام میداد، اما پس از احساس نیاز مسافران به مسافربری، لاین مسافربری را نیز به ...