تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ معراج  اِیر | از یک پرواز امن لذت ببرید! هواپیمایی معراج با این شعار که “از یک پرواز امن لذت ببرید” سخن از هدف اصلی خود کرده است. این ایرلاین در راستای ایجاد بهترین تجربه از سفر را برای ...

رسالتِ هواپیمایی ایـران ایـر رسالتِ بنیان‌گذاران ایران ایر، در سال‌های اول فعالیت این بوده است که علاوه بر پروازهای داخلی، پروازهای خارجی را نیز به برنامه‌های خود اضافه کنند و همچنین با تهیه‌یِ به‌روزترین هواپیماها برای ناوگان،  قصدِ ارائه بهترین ...

رسالتِ هواپیمایی کارون هواپیمایی کارون، با استفاده از کارکنان غیور و توانمند خود، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری را برای خود تعیین کرده است که به‌منظور توسعه و گسترش ناوگان تا به امروز انجام شده است. این ایرلاین ...