تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

نکته‌های ریز و جزئی وجود دارند که به هنگام سفر کردن، رعایت آن‌ها برای هر فردی دارای ارزش تلقی می‌شود؛ “لیسا مونیکما” کسی که همواره در سفرهای مختلف است می گوید:” حس ماجراجویی، من را به عنوان یک زنِ تنها ...