تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

دروازه براندنبورگ مشهورترین مکان دیدنی برلین است. نمادی از برلین و تقسیم آلمان در دوران جنگ سرد، در حال حاضر نماد ملی صلح و وحدت است. دروازه براندنبورگ یکی از مهم‌ترین آثار برلین است. یک نقطه عطف و نماد همه ...