تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

معرفی لردگان لردگان یکی از شهرهای تاریخیِ استان چهارمحال‌وبختیاری است. تاریخ اولین سلسله حکومتی لردگان را به دوران حکومتی صفویان نسبت می‌دهند. اگر اسناد تاریخی درست باشد، می‌توان گفت قدمت این شهر به بیش از هزار سال می‌رسد. این شهر ...