تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ زاگرس اِیر |امنیت، آسایش، آرامش این شرکت در سال 1384 ثبت و اولین فعالیتِ پروازی خود را با هواپیمای توپولوف (که در شرکت هوا و فضای روسی طراحی و تولید شده بود) آغاز کرده است. سپس، با اضافه کردن ...