تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالت هواپیمایی ساها از اقدامات شاخصِ ایرلاین ساها می‌توان به توسعه ناوگان هواپیمایی کشور در کنار رشد توانمندی‌های فنی و ایمنی اشاره کرد. همچنین هواپیمایی ساها، دوره‌های آموزشیِ مستمر برای کارکنان در جهت تحقق اهداف خود ایجاد کرده است. کد ...