تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ هواپیمایی کیــش|”مــا بـه شمـا اهمـیت مـــی دهـیــم” شرکت هواپیمایی کیش، به عنوان یک ایرلاین خصوصی ایرانی در سال 1370، به مرکزیت شهر کیش به ثبت رسید. این ایرلاین پس از طی چندین سال فعالیت در راستای ایجاد امنیت و ...