تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

هــواپیمایـی پـــویا

رسالتِ هواپیمایی پـــویا

شرکت هواپیمایی پویا، در اوایل آغاز فعالیت خود فقط فعالیت بابری و حمل و نقل محموله‌های سنگین را به 5 قاره جهان انجام میداد، اما پس از احساس نیاز مسافران به مسافربری، لاین مسافربری را نیز به خدمات و ناوگان خود اضافه کرد.

کد یاتا: PYکد ایکائو: PYAشناسه: POUYA
ســــال تـــاســــیـــس1387
آغـــــاز فعــالـیــت1387
دفتـر مـرکـزیایران، تهران، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
قـطـب‌هــا
  • فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان
  • فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
شـهــرهــای کـانـونـی
  • تهران
  • گرگان
تــعــداد مقصــد5 شهر
شمــار نـاوگــان6 فـــرونــد
تـعــداد کـارکــنــان187 نـفر
شـعـــار هـواپـیـمــایـــی
تـعــداد سـوانــح

 

تاریخچه (پـــویا ایر از ابتدا تا کنون)

یکی از جوان‌ترین شرکت‌های هواپیمایی ایران است. پویا ایر، در اوایل فعالیت‌های خود، با نام پارس ایر کارگو شناخته شده بود سپس یاس ایر و سپس به پویا یر تغییر یافت. از اهداف بلند مدت این ایرلاین افزایش دادن ناوگان باربری خود در سطح جهان است. هواپیماهای مسافربری این ایرلاین، قابلیت خدمات دادن و حمل فقط 52 نفر مسافر را دارد.

ناوگان پـــویا ایر

 

هواپیمایِ آنتونوف 200-74:

تعــداد3
طـول28.1 مـتـر
ارتــفــاع8.7 مـتـر
 حـداکــثـــر بـــر
 کیـلومـتـر 
حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت
  کیـلوگـرم
ظـرفـیـت مـســافــر68 نفــر

هواپیمایِ امبرائر ERJ-145:

تعــداد2
طـول29.87 مـتـر
ارتــفــاع6.75 مـتـر
 حـداکــثـــر بـــر
2.871 کیـلومـتـر 
حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت
22.000 کیـلوگـرم
ظـرفـیـت مـســافــر50 نفــر

هواپیمایِ هاربین Y-12:

تعــداد1
طـول14.80 مـتـر
ارتــفــاع5.50 مـتـر
 حـداکــثـــر بـــرد
1.341 کیـلومـتـر
حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت
 5.300 کیـلوگـرم
ظـرفـیـت مـســافــر 17 نفــر

 

امکانات و خدمات پـــویا ایر

  • ناوگان مسافربری
  • ناوگان اختصاصی ایرتاکسی
  • ناوگان حمل و نقل
  • ناوگان ایرجت