تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

هــواپیمایـی پـــویا

رسالتِ هواپیمایی پـــویا

شرکت هواپیمایی پویا، در اوایل آغاز فعالیت خود فقط فعالیت بابری و حمل و نقل محموله‌های سنگین را به 5 قاره جهان انجام میداد، اما پس از احساس نیاز مسافران به مسافربری، لاین مسافربری را نیز به خدمات و ناوگان خود اضافه کرد.

کد یاتا: PY کد ایکائو: PYA شناسه: POUYA
ســــال تـــاســــیـــس 1387
آغـــــاز فعــالـیــت 1387
دفتـر مـرکـزی ایران، تهران، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
قـطـب‌هــا
  • فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان
  • فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
شـهــرهــای کـانـونـی
  • تهران
  • گرگان
تــعــداد مقصــد 5 شهر
شمــار نـاوگــان 6 فـــرونــد
تـعــداد کـارکــنــان 187 نـفر
شـعـــار هـواپـیـمــایـــی
تـعــداد سـوانــح

 

تاریخچه (پـــویا ایر از ابتدا تا کنون)

یکی از جوان‌ترین شرکت‌های هواپیمایی ایران است. پویا ایر، در اوایل فعالیت‌های خود، با نام پارس ایر کارگو شناخته شده بود سپس یاس ایر و سپس به پویا یر تغییر یافت. از اهداف بلند مدت این ایرلاین افزایش دادن ناوگان باربری خود در سطح جهان است. هواپیماهای مسافربری این ایرلاین، قابلیت خدمات دادن و حمل فقط 52 نفر مسافر را دارد.

ناوگان پـــویا ایر

 

هواپیمایِ آنتونوف 200-74:

تعــداد 3
طـول 28.1 مـتـر
ارتــفــاع 8.7 مـتـر
 حـداکــثـــر بـــر
 کیـلومـتـر 
حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت
  کیـلوگـرم
ظـرفـیـت مـســافــر 68 نفــر

هواپیمایِ امبرائر ERJ-145:

تعــداد 2
طـول 29.87 مـتـر
ارتــفــاع 6.75 مـتـر
 حـداکــثـــر بـــر
2.871 کیـلومـتـر 
حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت
22.000 کیـلوگـرم
ظـرفـیـت مـســافــر 50 نفــر

هواپیمایِ هاربین Y-12:

تعــداد 1
طـول 14.80 مـتـر
ارتــفــاع 5.50 مـتـر
 حـداکــثـــر بـــرد
1.341 کیـلومـتـر
حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت
 5.300 کیـلوگـرم
ظـرفـیـت مـســافــر  17 نفــر

 

امکانات و خدمات پـــویا ایر

  • ناوگان مسافربری
  • ناوگان اختصاصی ایرتاکسی
  • ناوگان حمل و نقل
  • ناوگان ایرجت