تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

دروازه براندنبورگ مشهورترین مکان دیدنی برلین است. نمادی از برلین و تقسیم آلمان در دوران جنگ سرد، در حال حاضر نماد ملی صلح و وحدت است. دروازه براندنبورگ یکی از مهم‌ترین آثار برلین است. یک نقطه عطف و نماد همه ...

ممکن است هانوفر شانزه لیزه، چشم لندن یا کوه‌ها را نداشته باشد، اما شما از جذابیت هانوفر و اینکه شهر چقدر می‌تواند بهترین دانش آموزان را  ارائه دهد بسیار شگفت زده خواهید شد! به عنوان پایتخت ایالت نیدرزاکسن – با ...