تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

دیوار اپرت در مرز جنوبی استان مازندران و در همسایگی شمال سمنان، منطقه‌ای بکر و کوهستانی با چشمه‌های زیبا، خانه‌های روستایی زیبا و مناظر دیدنی معروف به دره اوپرت قرار دارد. این دره با کوه های سبز و زیبای خود، ...