تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ تابان اِیـر | با آرامش در اوج! شرکت هواپیمایی تابان، در سال 1384  موفق به کسب مجوز از  سوی هواپیمایی کشوری شد و در سال 1385 فعالیت پروازی خود را آغاز نمود. تابان ایر، توسطِ خلبان اصغر عبدالله‌پور ثبت ...