تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ هواپیمایی پـگاسـوس|”سـفـــری راحـــت امــا ارزان” شرکت هواپیمایی پگاسوس، در سال 1990 فعالیت خود را با دو شکرت نت ایر و سیلک ایر آغاز کرد. این شرکت پس از مدتی سهام شرکت هوایی پگاسوس را به یک خانواده‌ای ثروتمند در ...