تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

در پایه ابلیسک مصری باستان “شاهد” در میدان سنت پیتر بایستید و یک احساس قریب به اتفاق در شما شروع می‌شود. به‌نظر می‌رسد که ستون بزرگ از هر دو طرف شما را در آغوش گرفته است، حتی در حالی که ...

روســـتــــای سـیـنـکـــو تـره روستای سینکو تره، با معنای لغوی پنج سرزمین، که متشکل از 5 روستایِ ریوماجیوره، مانورلا، کورنیگلیا، ورنازا و مونتروسو است. قدمت این روستا به چند صد سال می‌رسد و در طول قرن‌ها جزو جاذبه‌های گردشگری شمال غربی ...