تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ هواپیمایی عمــــان شرکت عمان ایر ، پرچمدار بخش سلطان نشین بخش هواپیمایی کشوری عمان ، در سال 1993 فعالیت خود را آغاز کرد. امروزه این شرکت به عنوان یک خط هوایی بزرگ جهانی شناخته می شود که شهرهای سراسر ...