تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

۱. صخره آفرودیت (قبرس) این یکی از معروف‌ترین نقاط پافوس، یک شهر ساحلی در قبرس است. همچنین به عنوان صخره آفرودیت شناخته می‌شود که به معنای “صخره یونانی” است. محبوبیت آن با اساطیر یونان و این باور که آفرودیت (الهه ...