تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ هواپیمایی تـفـتــان شرکت هواپیمایی تفتان در سال 1381 ثبت شده و فعالیت خود را با دو عدد فوکر 50 آغاز نمود. اما پس از مدت کوتاهی پروازهای این ایرلاین متوقف شد. در سال 1391 یک شرکت سرمایه‌گذار این ایرلاین ...