تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

روســـتــــای سـیـنـکـــو تـره روستای سینکو تره، با معنای لغوی پنج سرزمین، که متشکل از 5 روستایِ ریوماجیوره، مانورلا، کورنیگلیا، ورنازا و مونتروسو است. قدمت این روستا به چند صد سال می‌رسد و در طول قرن‌ها جزو جاذبه‌های گردشگری شمال غربی ...